Analiza skoka in ravnotežnega položaja

Opis

Meritve na tenziometrični plošči so namenjene profesionalnim športnikom. Z meritvami športniki izvejo ali imajo uravnotežen položaj pri odskoku in doskoku, kako se posamezne mišične skupine vključujejo v samo odrivno akcijo (proksimalne in distalne), ali morebitne poškodbe vplivajo na odriv oziroma doskok ter tudi koliko odstotkov doprinesejo roke k odrivni akciji.


Na človeško telo med športom delujejo številne sile, med drugim tudi sila podlage. Tretji Newtonov zakon pravi, da če neki predmet deluje na neki drugi predmet z neko silo, potem tudi drugi predmet deluje na prvi predmet z enako, vendar ravno v nasprotno smer usmerjeno silo. Torej za vsako silo (akcijo) obstaja njena reakcija. Ta sila se lahko meri z inštrumentom, poznanim kot tenziometrična plošča, ki deluje podobno kot tehtnica za merjenje teže, le da s tenziometrično ploščo merimo silo v treh dimenzijah. Rezultanto sile na podlago lahko razdelimo na tri komponente s smermi gor-dol, naprej-nazaj, levo-desno.


S ploščo za merjenje sil je mogoče meriti sile odriva pri startu, sprintu, skoku v daljino, troskoku, skoku v višino. Tenziometrija se pogosto uporablja pri diagnosticiranju stopnje razvoja hitre moči v laboratorijskih in tekmovalnih razmerah. Pri meritvah nas zanimajo parametri krivulje sile v odvisnosti od časa. Iz teh parametrov dobimo kolikšna je bila sila reakcije podlage v času odrivne akcije in kako je posameznik dosegel končno vzletno hitrost od katere je odvisna višina skoka. Zmogljivost mišic, ki so pri odrivu aktivne in zaporedje vključevanja le-teh v odrivno akcijo nam da obliko krivulje odrivne akcije.

analiza skoka športnika

Naročite se na analizo skoka in ravnotežnega položaja. Z veseljem vas pričakujemo v naših sodobnih prostorih.

Cena meritve: 95 EUR (3 vrste skokov)

NAROČI SE

Naročanje in dodatne informacije

Pišite nam za dogovor termina ali dodatne informacije, ki bi jih potrebovali pred odločitvijo.

  Vaše ime

  Vaš e-mail naslov (obvezno)

  Telefon

  Sporočilo

  Z vami bomo stopili v stik takoj, ko bo mogoče.

  Oglejte si še ostale storitve in individualne treninge, ki jih ponujamo za boljše rezultate v športu in pri rehabilitaciji.